ZIP (Zagrebački inkubator poduzetništva) neprofitna je udruga osnovana s ciljem promicanja startup kulture i izgradnje infrastrukture nužne za brži i kvalitetniji razvoj startup projekata u Hrvatskoj i regiji.

Osnovni plan aktivnosti udruge ZIP definiran je programom “Startup Croatia” - sveobuhvatnim programom kojim se žele izgraditi i pokrenuti oni elementi startup ekosustava koji su uobičajeni u vodećih tehnološkim centrima (London, Berlin, Pariz, Tallinn i drugi) a nedostaju u Zagrebu, Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi.

Proteklih godina uočljiv je snažan razvoj startup zajednice u Hrvatskoj. Sve je više ozbiljnih, kvalitetnih projekata. Takav trend potvrđuju:

  • Sve veći broj i posjećenost poslovnih susreta i konferencija posvećenih startupima
  • Porast broja startup projekata i poduzetnika zainteresiranih da pokrenu vlastite projekte
  • Potvrda interesa investitora kroz povećani broj ulaganja domaćih poslovnih anđela (CRANE) kao i stranih fondova u projekte kao što su ShoutEm, GISCloud i Farmeron

Čime se bavimo?

Unapređivanje lokalnog startup ekosustava ima tri osnovna cilja:

  • Poticanje još bržeg razvoja sve većeg broja kvalitetnih projekata
  • Omogućavanje pokretačima projekata da što veći zamah postignu u Hrvatskoj, kako bi i sutra, kada u njih investiraju strani ulagači, njihovo uporište u domaćem gospodarstvu bilo što čvršće i poslužilo kao osnova za globalnu ekspanziju, umjesto „selidbe“ izvan granica Hrvatske već u ranim razvojnim fazama
  • Etabliranje Hrvatske kao regionalnog startup lidera

ZIP kao osnovne elemente ekosustava koji nedostaju, a koje želi graditi, prepoznaje:

  • Prostor za rad startup projekata (“coworking space”)
  • Nedostatno razvijen i strukturiran sustav kapitalne podrške, od poslovnih anđela preko VC fondova do izlaska na javno tržište kapitala
  • Profesionalne servise koji razumiju startupe i znaju kako raditi s njima: pravne, marketinške, HR, knjigovodstvene i druge profesionalne kompetencije
  • Podršku javnih institucija i kreatora javnih politika

ZIP pokreće “startup ofenzivu” temeljenu prije svega na svom programu “Startup Croatia“. U našim aktivnostima, nužna nam je partnerska suradnja s javnim institucijama kao i s privatnim sektorom. Očekujemo da će brojne institucije i kompanije prepoznati svoj interes u partnerskoj suradnji sa ZIP inicijativom.

Share →
Tweet