Prijavljivanje projekata u ZIP

Način prijave projekata

Projekti se prijavljuju na način da ispunite formu na zipzg.com/prijavi-se/ uzimajući u obzir sljedeće upute o sadržaju koji obavezno trebate uključiti u prijavu. Osim toga, navedeni su i kriteriji za ocjenjivanje te pitanja koja koriste evaluatori za procjenu projekta. Ta pitanja mogu biti vrlo korisna da bolje definirate svoj projekt.

 1. Struktura PDF prezentacije projekta
 2. Kriteriji za ocjenjivanje projekata
 3. Pitanja na koja je dobro imati odgovore

Struktura PDF prezentacije projekta

E-mailu za prijavu priložite prezentaciju projekta u PDF formatu. Predlažemo da koristite oprobanu strukturu prezentacije. U nastavku se možete vidjeti primjer sadržaja koji koriste mnogi uspješni startupi. Takav sadržaj pokriva sva kritična pitanja i odgovore i pruža dobar okvir za priču o vašem projektu:

 • Uvod & High-Level Pitch – rečenica/slogan koji u 3-7 riječi opisuje bit projekta
 • Problem – Koji je problem koji rješavate? Zašto je taj problem bitan?
 • Vaše rješenje – Kako taj problem rješavate?
 • Ciljano tržište (tko su korisnici i koliko ih ima)
 • Poslovni model (kako ćete zarađivati)
 • Konkurentska prednost – što je vaša prednost u odnosu na konkurenciju
 • Konkurencija – koja konkurencija postoji na tržištu?
 • Izazovi – izazovi i problemi koje predviđate
 • Tim – opišite vaš tim
 • Ostalo – navedite što je još važno i specifično za vaš projekt
 • Potrebno financiranje – da li vam je i kakvo je financiranje potrebno da bi se projekt mogao uspješno pokrenuti?

Kriteriji za ocjenjivanje projekata

Projekti se ocjenjuju prema sljedećim kriterijima:

 1. Inovacija/novost
 2. Tržišni potencijal
 3. Disruptivnost
 4. Tim

Projekti se rangiraju po visini prosječne ocjene svih članova evaluacijskog odbora. Projekti konkuriraju međusobno što znači da bolje ocjenjeni projekti imaju prednost pred slabije ocjenjenim projektima.

Pitanja na koja je dobro imati odgovore

Uz svaki kriterij vezana su pitanja na koja je dobro imati odgovore. Takva pitanja mogu postaviti evaluatori projekta ili potencijalni investitori. Odgovore na sva ova pitanja ne trebate stavljati u prezentaciju, ali prezentacija mora davati ključne odgovore (opisane u strukturi prezentacije). Pitanja su tu da vam pomognu bolje definirati vaš projekt.

 1. Inovacija/novost
  • Koji su vaši ciljani korisnici? Kako korisnici danas rješavaju vaš problem? Ako je to novi problem ili problem u nastajanju, zašto se sada pojavljuje?
  • Na visokom ili koncepcijskom nivou, kako mislite riješiti korisnički/tržišni problem? Koji su osnovne značajke vašeg rješenja? Zašto je vaš pristup inovativan? Zašto će korisnici misliti da ste različiti i bolji nego alternativna rješenja? Zašto mislite da ćete baš vi uspjeti?
  • Zašto ste odlučili riješiti baš taj problem? Imate li posebno znanje ili stručnost u tom području? Kako znate da ljudi trebaju to što radite?
  • Čega se najviše pribojavate?
 2. Tržišni potencijal
  • Koliko je velika tržišna prilika? Kako vaši ciljani korisnici danas troše da bi riješili problem koji ste definirali? Koliko potencijalnih korisnika postoji? Na kojem području i u kojim tržišnim segmentima?
  • Kako mislite zarađivati vašim rješenjem (znamo da možda ne možete u ovom trenutku znati, ali ponudite približan iznos). Zbog čega vaš poslovni model ima potencijal rasta? Kako ćete akvizirati korisnike? Koliko ćete im naplaćivati? Koja je cijena isporuke vašeg proizvoda ili usluga korisnicima? Kako će model evoluirati kroz vrijeme? Koji rizici postoje i kako ćete ih adresirati?
  • Imate li kakve pokazatelje tržišne prihvaćenosti? Koliki rast korisnika planirate?
  • Tko vam je konkurencija? Tko bi vam mogao postati konkurencija? Zašto će vaši korisnici misliti da ste različiti i bolji od konkurencije? Tijekom vremena, kako ćete održavati konkurentsku prednost?
  • Imate li kakvo prijašnje financiranje? Kakve su buduće potrebe za financiranjem nužne za uspješno odvijanje projekta?
  • Koje potencijalne probleme predviđate u vezi korisnika i konkurencije?
 3. Disruptivnost
  • Da li projekt značajno mijenja ustaljene, neefikasne procese/usluge na tržištu sasvim novim pristupom ili korištenjem nove tehnologije? Može li projekt biti troškovno znatno efikasniji od konkurencije?
 4. Tim
  • Tko su ljudi u timu? Koje su njihove uloge? Da li neke uloge nedostaju i kako ih namjeravate popuniti?
  • Da li članovi tima imaju neke druge obveze u periodu kada bi radili u ZIP-u?